خرید مسکن با وام و تسهیلات

خرید مسکن با وام و تسهیلات

۰۳ مرداد ۱۳۹۵

۲۶
گزارشی که در ادامه خواهید خواند، راهنمای گام به گام یا حل المسائل گرفتن وام اوراق تسهیلات مسکن است.
آشنایی با انواع و اقسام وام خرید مسکن

آشنایی با انواع و اقسام وام خرید مسکن

۰۳ تیر ۱۳۹۵

۵۲
در یک سال گذشته وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بانک مسکن وقت سر خاراندن نداشته اند. آنها یک هدف مهم برای خود ترسیم کرده بودند که آن هم نجات بازار مسکن از دست رکود بود.