لئو‌ تولستوی‌، فراتر از سیاست‌ و مذهب‌ رسمی‌

لئو‌ تولستوی‌، فراتر از سیاست‌ و مذهب‌ رسمی‌

۲۲ شهریور ۱۳۹۵

۱۴
لئو‌ تولستوی‌ گرچه‌ در عرصه‌ داستان‌نویسی‌ به‌ رفیع‌ترین‌ قله‌ها دست‌ یافت‌ و شاهکارهایی‌ همچون «‌جنگ‌ و صلح‌» و «آناکارنینا» را خلق‌ کرد، اما دل‌مشغولی‌های‌ مذهبی‌، اخلاقی‌ و فلسفی‌اش‌ همواره ‌بحث‌برانگیز بود.
نابغه هایی در  پس ظاهر مجنون!

نابغه هایی در پس ظاهر مجنون!

۰۷ شهریور ۱۳۹۵

۱۱
«سِنِکا» فیلسوف رومی گفته: «برای نابغه بودن اندکی جنون لازم است. » این جنون در بعضی موارد باعث به وجود آمدن و خلق شاهکارهایی شده اند که باورش شاید سخت باشد. دیوانه و چه به شاهکار! اما آن ها در پس این ظاهر مجنون و ژولیده خود نابغه هستند. نابغه هایی که شاید رفتار و حرکاتشان با آدم های عادی تفاوت داشته باشد.