تروتسکی چگونه کشته شد؟

تروتسکی چگونه کشته شد؟

۰۳ شهریور ۱۳۹۵

۱۷
در 20 اوت 1940 خبر مرگ لئون تروتسکی – از بنیان گذاران شوروی و مغز متفکر ارتش سرخ- در رسانه‌های دنیا منتشر شد. سالها بود که اختلافات شدید او با استالین -رهبر وقت شوروی- برای خودش و اطرافیان او دردسرساز شده بود.