آشنایی با 5 کتابخانه بزرگ جهان

آشنایی با 5 کتابخانه بزرگ جهان

۱۷ مرداد ۱۳۹۵

۱۹
هر چند در سبک زندگی مدرن رویکرد جوامع به کتاب و کتابخوانی مقداری تغییر یافته اما همواره جامعه شناسان و دست اندرکاران امر آموزش از کتاب به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در شکل گیری سبک زندگی برتر نام می برند.