9 باور نادرست در مورد ایمن ماندن در برابر صاعقه

9 باور نادرست در مورد ایمن ماندن در برابر صاعقه

۲۸ تیر ۱۳۹۵

۲۳
صاعقه از جمله پدیده های طبیعی است که علاوه بر زیبایی خیره کننده اش می تواند بعضا باعث ترس و دلهره شود و حتی مرگ افراد را به دنبال داشته باشد. متاسفانه باورهای نادرستی در مورد این پدیده و ایمن ماندن در برابر آن وجود دارد که گاهی اوقات همین باورها عاملی برای صدمه دیدن افراد در زمان بروز صاعقه می شوند.