توصیه هایی به پسران و دختران  بعد از شکست عشقی

توصیه هایی به پسران و دختران بعد از شکست عشقی

۰۱ شهریور ۱۳۹۵

۱۶
روزانه پرسش های زیادی از سوی خوانندگان صفحه به دستمان می رسد که جوانان بسیاری از وابستگی عمیقی که به طرف مقابل خود دارند، گلایه دارند و احساسات تلخی را تجربه می کنند و به اصطلاح دچار «شکست عشقی» شده اند.
بعضی وقتها شکست عشقی را تجربه کنید!

بعضی وقتها شکست عشقی را تجربه کنید!

۱۴ مرداد ۱۳۹۵

۱۹
«رابطه‌ها مثل شیشه می‌مانند. بعضی‌وقت‌ها بهتر است بگذاریم شکسته بمانند تااینکه بخواهیم تکه‌های شکسته آن را جمع‌ کرده و به هم بچسبانیم. »
با نوجوانی که شکست عشقی خورده چه باید بکنیم؟

با نوجوانی که شکست عشقی خورده چه باید بکنیم؟

۰۷ مرداد ۱۳۹۵

۲۵
دوره نوجوانی یکی از مهمترین دوران زندگی هر انسانی است، دوران کشف و بازسازی هویت خود و جنس مقابل. نوجوان با تجربه بلوغ یا در آستانه ی آن بتدریج علاقه مند می شود تا ویژگی ها، شباهت ها و تفاوت های جنس مقابل خود را از زاویه ای دیگر کشف و با خود مقایسه کند.