«ماه گرفتگی» چه فیلمی است؟

«ماه گرفتگی» چه فیلمی است؟

۰۱ مرداد ۱۳۹۵

۱۸
مسعود اطیابی مشغول ساخت «ماه گرفتگی» است. او مدتی است که دور از دسترس است. کامبیز دیرباز نقش اصلی فیلم را بازی می کند.