سلیقه چهره ها در مورد موسیقی

سلیقه چهره ها در مورد موسیقی

۲۰ مرداد ۱۳۹۵

۱۹
همه جای دنیا طرفداری از چهره ها حالا چه بازیگر باشند چه خواننده یا فعال در هر هنر دیگری ماجراهای خودش را دارد. در کشور ما اوضاع به همین شکل است با این تفاوت که یک سری به دلیل حواشی و پیامدهای ریز و درشت ترجیح می دهند طرفداری شان از یک خواننده یا بازیگر را علنی نکنند.