محمود عزیزی: آرامش را نمی شود تزریق کرد

محمود عزیزی: آرامش را نمی شود تزریق کرد

۱۲ تیر ۱۳۹۵

۱۴
سال هاست که او را می شناسیم و با کارهای هنری اش آشناییم؛ از بازی در فیلم «لیلی با من است» تا «رسم عاشقی» و «ستایش». دکتر محمود عزیزی در سال 1323 در تهران به دنیا آمده و سال هاست در رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر مشغول به فعالیت است.