خداحافظی تلخ مهروز ساعی از تکواندو

خداحافظی تلخ مهروز ساعی از تکواندو

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

۶۰
مهروز ساعی متولد 1363 در شهر ری است. وی خواهر قهرمان، قهرمان تکواندو، هادی ساعی است و افتخاراتی که برای این مرز و بوم کسب کرده، مقام های زیادی است.