چهره هایی که در بایکوت دلواپسان قرار گرفتند

چهره هایی که در بایکوت دلواپسان قرار گرفتند

۳۰ شهریور ۱۳۹۵

۱۶
جایزه شهاب حسینی در جشنواره فیلم کن، خوش یمن نبود و حواشی بسیاری را برایش به وجود آورد. در همه جنجال هایی که پس از دریافت جایزه شهاب حسینی ایجاد شد، نگاه ابزاری یک جریان سیاسی بسیار قابل توجه بود. جریان سیاسی موسوم به دلواپسان.
مجید مجیدی در هند

مجید مجیدی در هند

۲۱ مرداد ۱۳۹۵

۱۷
مجید مجیدی کارگردان کشورمان به پیشنهاد هندی ها فیلمی را با بازیگران هندی خواهد ساخت.