شرایط زندگی ملکه رنجبر

شرایط زندگی ملکه رنجبر

۱۰ شهریور ۱۳۹۵

۱۴
ملکه رنجبر بازیگر قدیمی کشورمان گفت که ترجیح می دهد در یک رستوران کار کند تا اینکه بار دیگر بازیگر شود!