در جستجوی زمان از دست رفته، رمانی از  مارسل پروست

در جستجوی زمان از دست رفته، رمانی از مارسل پروست

۲۲ تیر ۱۳۹۵

۱۹
این روزها مارسل پروست با رمان طولانی و پیچیده اش در ایران نویسنده ی خوش اقبالی است. «در جستجوی زمان از دست رفته» علی رغم حجم بزرگ و قیمت گرانش مورد استقبال کتابخوان ایرانی قرار گرفته است.