جراحی زیبایی مریم خدارحمی

جراحی زیبایی مریم خدارحمی

۳۱ خرداد ۱۳۹۵

۲۲
مریم خدارحمی بازیگر 33 ساله کشورمان از انجام جراحی زیبایی بینی خود پشیمان شده و در رابطه با این موضوع صحبت کرده است.