مریم حیدرزاده: پرسپولیس بخش عمده ای از زندگی من است

مریم حیدرزاده: پرسپولیس بخش عمده ای از زندگی من است

۱۱ مهر ۱۳۹۵

۱۴
در اواسط دهه 70 و با جان گرفتن دوباره موسیقی پاپ ایران به شهرت رسید. انتشار مجموعه دکلمه هایش به نام«مثل هیچکس» آنقدر برایش اقبال به همراه آورد که حالا دیگر همه خواننده های پاپ به او سفارش ترانه می دادند. لحن ساده و محاوره ای ترانه هایش و شرایط ویژه ای که داشت باعث شد تا مردم با سروده هایش به راحتی ارتباط برقرار کنند.