مریم پالیزبان، از تجربه بازی در لانتوری می گوید

مریم پالیزبان، از تجربه بازی در لانتوری می گوید

۲۱ شهریور ۱۳۹۵

۱۲
مریم پالیزبان به ندرت تن به مصاحبه می دهد. کم کاری اش در سینما و فاصله جغرافیایی اش از ایران و البته سخت گیری های خودش باعث شده در سال های گذشته اطلاعات جسته و گریخته ای درباره فعالیت های هنری اش به گوشمان برسد که بیشتر ناقص بوده اند.
مریم پالیزبان  از زیر و بم نقش مریم «لانتوری» می گوید

مریم پالیزبان از زیر و بم نقش مریم «لانتوری» می گوید

۱۱ شهریور ۱۳۹۵

۱۶
مریم پالیزبان 15 سال پس از «نفس عمیق» با فیلمی به سینما بازگشته که سوژه و گیشه داغ را توأمان با هم دارد. با این بازیگر درباره عزلت خودخواسته اش، تجربه حضور در آلمان، زیر و بم نقش مریم «لانتوری» و چند مسئله دیگر گفت و گویی مفصل انجام داده ایم.