گفت و گو با مسعود فراستی

گفت و گو با مسعود فراستی

۲۷ تیر ۱۳۹۵

۱۶
مسعود فراستی از آن دسته آدم هایی است که علاقه یا ناراحتی که نسبت به او داریم، نمی تواند مانع از بیان این حقیقت شود که او خودش است!