هیاهو مسترکارت در ایران

هیاهو مسترکارت در ایران

۰۷ شهریور ۱۳۹۵

۱۳
هفته گذشته هفته تاییدها و تکذیب ها بود. ابتدا به بهانه در پیش بودن هفته دولت، وزیر ارتباطات از طرحی رو نمایی کرد که همین که وزارت ارتباطات به دنبال انجام آن رفته است باعث تعجب همگان شد. بعد از آن حرف های وزیر توسط مسترکارتی ها تکذیب شد و حتی پس از آن کسانی که وزیر را به این ورطه کشاندند حاضر به پذیرفتن واقعیت نبودند.