آنچه که باید در مورد بیمه های تکمیلی و انواع آنها بدانید

آنچه که باید در مورد بیمه های تکمیلی و انواع آنها بدانید

۱۸ مرداد ۱۳۹۵

۲۵
بیمه تکمیلی یا بیمه مکمل درمان، با هزینه های ماهانه کمتر از 30 هزار تومان در بدترین حالت سالانه 10 میلیون تومان از خدمات درمانی شما را تقبل می کند. از طرفی در نمونه های تازه ارائه شده بیمه های تکمیلی شرکت های مختلف، خدمات درمانی دندان پزشکی هم جای خود را پیدا کرده است.