گفتگو با مهدی کیانی کاپیتان تراکتورسازی

گفتگو با مهدی کیانی کاپیتان تراکتورسازی

۳۰ تیر ۱۳۹۵

۲۰
مهدی کیانی یکی از محبوب ترین بازیکنان تاریخ تراکتورسازی است؛ بازیکنی به شدت در اختیار تیم که با جنگندگی و تعصب، همه کار می کند. مهدی کیانی این فصل اولین بازیکنی بود که قرارداد بست.