جراحی قلب مهدی ماهانی

جراحی قلب مهدی ماهانی

۱۴ شهریور ۱۳۹۵

۲۱
مهدی ماهانی بازیگر جوان کشورمان دچار ناراحتی قلبی شده و تحت عمل جراحی قلب قرار خواهد گرفت.