مهدوی: دوست داشتم با عزت بروم...

مهدوی: دوست داشتم با عزت بروم...

۳۰ مهر ۱۳۹۵

۷
پاسور سابق تیم ملی می‌گوید: «سعید معروف بچه خوبی است اما خیلی ها او را از روی ظاهرش قضاوت می کنند. » والیبال آن قدر مهم بود که فقط توانست یک نگاه، دخترش را در بیمارستان ببیند. حالا اما می‌خواهد زندگی کند. به همین علت پیراهن تیم ملی والیبال را بوسید و رفت.