آلبوم موسیقی مهدی سلطانی

آلبوم موسیقی مهدی سلطانی

۰۳ شهریور ۱۳۹۵

۱۸
مهدی سلطانی بازیگر کشورمان بزودی آلبوم موسیقی خود را منتشر می کند و فعالیتش به عنوان خواننده را نیز ادامه می دهد.