«مهدی طارمی» مشوقی به نام پدر داشت

«مهدی طارمی» مشوقی به نام پدر داشت

۱۶ خرداد ۱۳۹۵

۷۳
مهدی طارمی؛ او را به عنوان بازیکنی آرام در خارج از زمین و ناآرام در داخل زمین می شناسیم. اویی که در روزهای گرم و شرجی بوشهر، عشقش این بود که با توپ پلاستیکی اش، کوچه پس کوچه ها را طی کند.