گریم مهران احمدی

گریم مهران احمدی

۲۷ تیر ۱۳۹۵

۱۴
مهران احمدی بازیگر 43 ساله در تازه ترین فعالیت هنری اش, با ظاهر یک روحانی به نقش آفرینی خواهد پرداخت.
روایت مهران احمدی از حضور در استانبول

روایت مهران احمدی از حضور در استانبول

۱۰ تیر ۱۳۹۵

۲۵
مهران احمدی که به همراه امیرحسین رستمی و ریما رامین فر در زمان حوادث تروریستی در فرودگاه استانبول حضور داشتند, به بیان جزئیاتی از سفرشان به استانبول پرداخت.