آیا جدول تناوبی مندلیف همچنان ادامه خواهد داشت؟

آیا جدول تناوبی مندلیف همچنان ادامه خواهد داشت؟

۰۲ شهریور ۱۳۹۵

۱۶
آخرین بار 4 عنصر جدید به جدول تناوبی مندلیف اضافه شد و ردیف هفتم این جدول را به پایان رساند. حال حدس و گمان‌هایی درباره‌ی کشف و ساخت دیگر عنصرها وجود دارد. عنصرهایی که به علت بالاتر رفتن عدد اتمی، خواص احتمالی آن‌ها با دیگر عنصرهای کشف شده بسیار متفاوت خواهد بود.