زندگی‌نامه‌ی «مایکل دل»

زندگی‌نامه‌ی «مایکل دل»

۳۱ تیر ۱۳۹۵

۱۹
والدینش آرزو داشتند پزشک شود ولی او عاشق فناوری بود و هم‌زمان از داد و ستد لذت می‌برد. سر آخر هم این علایق او بودند که مسیر زندگی‌اش را تعیین کردند.