زندگی‌نامهٔ میشل فوکو

زندگی‌نامهٔ میشل فوکو

۰۶ تیر ۱۳۹۵

۱۸
دمدمی بودن شاید بارز‌ترین ویژگی میشل فوکو بود. مدتی یک کمونیست استالین‌مآب بود و کمی بعد حزب کمونیست را به دلیل بی‌اعتناعی به روشنفکران فرانسوی سرزنش کرد.