معرفی خودروی نقلی و مینی اُپل آدام جواز

معرفی خودروی نقلی و مینی اُپل آدام جواز

۱۸ تیر ۱۳۹۵

۱۳
چندی پیش با خبر شدیم که خودروی نقلی و مینی اُپل آدام جواز ورود به کشورمان را دریافت نموده است. لذا به این بهانه، مطالب مختصری را تهیه نمودیم که امید است مورد عنایت شما عزیزان بزرگوار قرار گیرد.