آیا نوادگان اسطوره های هنر نام آنها را زنده نگه داشته اند؟

آیا نوادگان اسطوره های هنر نام آنها را زنده نگه داشته اند؟

۰۸ مرداد ۱۳۹۵

۲۷
این مسئله همیشه مطرح بوده که سرنوشت فرزندان کسانی که به غول های حوزه ی خود تبدیل می شوند چه می شود، آیا فرزندانشان می توانند نام آنها را زنده نگه دارند؟ البته چراکه نه ولی این مورد شاید شامل حال بعضی از آنها شده باشد که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم...
مهران ضیغمی، من خودم را یک مدل حرفه ای نمی دانم اما دنیای مدل ها را به خوبی می شناسم.

مهران ضیغمی، من خودم را یک مدل حرفه ای نمی دانم اما دنیای مدل ها را به خوبی می شناسم.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

۴۱
مهران ضیغمی 6 سال پیش وارد دنیای مدلینگ شد، آن هم نه به صورت حرفه ای و بیشتر از سر تفنن اما با این حال هنوز هم این کار را دنبال می کند چرا که ژست گرفتن جلوی دوربین برایش جذابیت خاصی دارد.