روایتی از فردین که 25 سال مسکوت مانده!

روایتی از فردین که 25 سال مسکوت مانده!

۱۸ مهر ۱۳۹۵

۱۲
«دفتر هنر دهه 60 را از هر طرف که ورق بزنیم، امکان ندارد به نام محمدعلی فردین برنخوریم. هنرپیشه‌ای که نه به‌خاطر بازی‌های زیبایش که بیشتر به خاطر فتوت و جوانمردی‌اش در اذهان مردم ماندگار شده. فردین حالا نامش اصطلاحی است برای هر آن چه رنگی از کم‌لطفی دارد.