به یادماندنی ترین نقش های محمد علی کشاورز

به یادماندنی ترین نقش های محمد علی کشاورز

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

۵۷
کشاورز که شروع کارش در سینما با فیلم های مهم موج نو همراه شده بود و فیلم هایی چون «شب قوزی» و «خشت و آینه» را در کارنامه خود داشت، در ساخته ای از داریوش مهرجویی حاضر شد و نقشی مکمل اما به یادماندنی را ایفا کرد.