محمد علیزاده: روزهای سختی را گذراند‌ه‌ام

محمد علیزاده: روزهای سختی را گذراند‌ه‌ام

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

۶۳
در روزهایی که بسیاری معتقدند موسیقی پاپ کشور با رکود مواجه شده و شاهد آنیم که کمتر کاری به موفقیت می‌رسد و از طرفی کنسرت‌های پاپ با اقبال کمتری نسبت به گذشته مواجه می‌شوند، «محمد علیزاده» از معدود هنرمندانی است که اوضاعش مثال نقض همه این موارد است.