گفت‌وگو با محمد بحرانی، صداپیشه جناب‌خان

گفت‌وگو با محمد بحرانی، صداپیشه جناب‌خان

۲۳ شهریور ۱۳۹۵

۱۶
بعضی‌ها را بخواهی هم نمی‌توانی دوست نداشته باشی. بعضی‌ها را بخواهی هم نمی‌توانی فراموش کنی. قاعدتا چه لذت‌بخش است داشتن چنین فرد یا افرادی در زندگی‌ات. محمد بحرانی از این دسته افراد است.