علت افول بعضی از ستاره های پاپ!؟

علت افول بعضی از ستاره های پاپ!؟

۳۰ مرداد ۱۳۹۵

۱۶
چند سالی است که مارکت موسیقی دست به دامن ترفندهای گوناگون شده تا بتواند سرپا بماند (یا حداقل این طور نشان دهد). به نظر می رسد عمر ماندگاری اغلب خواننده های پاپ روز به روز کمتر می شود و هنرمندان این حوزه از هر جهت دست شان در پوست گردو مانده. یک می آید، چند ماهی می ماند و بعد جایش را به دیگری می دهد. در این بین مطمئنا خواننده های موفقی هم هستند که نقض این گفتار باشند اما تعدادشان آنقدر کم است که برای یک جامعه 80 میلیونی کافی نیست..