چرا یافتن آرامگاه ابدی چنگیزخان تا این حد دشوار است؟

چرا یافتن آرامگاه ابدی چنگیزخان تا این حد دشوار است؟

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

۳۳
چنگیز خان یکی از بدنام‌ترین فاتحان تاریخ است؛ اما هنگام مرگ، دلش نمی‌خواست کسی از محل دفنش باخبر شود. طبق افسانه‌های موجود، همه حاضران در مراسم خاکسپاری او کشته شدند، حتی مغولان امروزی نیز با جستجو برای مقبره‌ی چنگیزخان مخالفت می‌کنند.