جایگاه مرتضی پاشایی در موسیقی «پاپ»

جایگاه مرتضی پاشایی در موسیقی «پاپ»

۲۴ مرداد ۱۳۹۵

۲۲
از دهه 40 خورشیدی مصرف موسیقی پاپ در ایران شروع شد، با تغییر شکل شهرها و سبک زندگی که از آن اصطلاحا با تعبیر «مدرن» یاد می کنیم، نیاز جوانان به مصرف در ساعات فراغت، جای موسیقی پاپ را در ایران باز کرد.