دکتر چمران نمونه کامل هجرت، جهاد و شهادت

دکتر چمران نمونه کامل هجرت، جهاد و شهادت

۰۱ تیر ۱۳۹۵

۳۵
سخن گفتن از شهیدی با ابعاد گوناگون، ‌از اسوهای که جمع اضداد بود، از آهن و اشک، ‌از شیر بیشة نبرد و عارف شبهای قیرگون، از پدر یتیمان و دشمن سرسخت کافران بسیار سخت بلکه محال است.