محمد علی اسطوره جهانی بوکس

محمد علی اسطوره جهانی بوکس

۱۶ خرداد ۱۳۹۵

۵۶
محمد علی اسطوره جهانی بوکس در حالی با زندگی خداحافظی کرد که فیلم‌های متعددی درباره زندگی این چهره محبوب ورزشی ساخته شده است.