مروری کوتاه بر زندگی زکریای رازی

مروری کوتاه بر زندگی زکریای رازی

۰۸ شهریور ۱۳۹۵

۱۴
محمد بن زکریای رازی یکی از معروفترین شیمیدانان و طبیبان جهان اسلام است که در 251 هجری قمری در ری به دنیا آمد و در 313 هجری قمری در همین شهر وفات یافت و اروپائیان او را با نامهای "رازس"، "رازی" و "الرازی" می شناسند.