اوریون؛ بیماری که لپ‌ها باد می‌کنند

اوریون؛ بیماری که لپ‌ها باد می‌کنند

۲۲ مهر ۱۳۹۵

۱۳
اوریون یکی از بیماری‌های شایع کودکان است که از طریق تماس مستقیم کودک مبتلا به این بیماری به دیگران منتقل می‌شود. برای همین ما از دکتر عطیه قره‌باغی، پزشک عمومی، درباره این بیماری پرسیدیم.