موریل سیبرت، اولین زن موفق بازار سهام نیویورک

موریل سیبرت، اولین زن موفق بازار سهام نیویورک

۰۸ شهریور ۱۳۹۵

۱۳
موریل سیبرت که به عنوان بانوی اول وال استریت شناخته می شد در سال 1932 به دنیا آمد و در سال 1967 با تصاحب یک صندلی در بازار سهام نیویورک به عنوان اولین زنی که موفق به این کار شده بود، تاریخ ساز شد.