گفتگو با  خواهر امام موسی صدر

گفتگو با خواهر امام موسی صدر

۰۷ تیر ۱۳۹۵

۳۰
امام موسی صدر یک روحانی دینی عجیب است. خانواده صدر هم عجیبند. زندگی، رفتارها، تصمیمات و کارهایی که برای اولین بار فقط از آنها سر می زند.