مصطفی بارزانی؛ یکی از سران جنبش استقلال کردستان

مصطفی بارزانی؛ یکی از سران جنبش استقلال کردستان

۳۱ خرداد ۱۳۹۵

۳۲
مصطفی بارزانی در 1901 میلادی روستای بارزان در کردستان عراق که در آن هنگام بخشی از امپراتوری عثمانی بود متولد شد. او در سال های 1931 و 1932 به همراه برادر بزرگترش، شیخ احمد بارزانی، از سران جنبش استقلال کردستان بود.