آشنایی با 9دنیای افسانه‌های نورس

آشنایی با 9دنیای افسانه‌های نورس

۰۴ مرداد ۱۳۹۵

۲۲
حال که با برخی از خدایان اسکاندیناوی آشنا شدیم، نوبت به آشنایی با دنیای نورس می‌رسد. دنیایی که روی یک درخت عظیم سوار شده است. پس از آشنایی با خدایان نورس، حال بهتر است با دنیای افسانه‌های نورس آشنا شویم.