نسیم افغان  از دردها و تنهایی‌هایش می گوید

نسیم افغان از دردها و تنهایی‌هایش می گوید

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

۵۰
دو سال در بی‌خبری کامل گذشت و می‌گفتند پروژه ملی است. کمی بعد، «شهریار» مخفیانه توسط کمال تبریزی استارت خورد. خبر که به من رسید، با کمال تبریزی تماس گرفتم. به تبریزی گفتم: توی آن گوری که برایش فاتحه می‌خوانی، شهریار نیست...