آشنایی با دهکده گیتورن در هلند

آشنایی با دهکده گیتورن در هلند

۲۰ اسفند ۱۳۹۴

۱۰۷
گیتورن (Giethoorn) دهکده ای واقع در بخش هلندی از محدودۀ اویریسیل (Overijssel) می باشد که در محدودۀ شهری استینویکرلند و به فاصلۀ 5 کیلومتری از شهر استینویک (Steenwijk) واقع شده است.