جراحی مغز نیما طباطبایی

جراحی مغز نیما طباطبایی

۰۴ مرداد ۱۳۹۵

۱۹
ماجرای جراحی نیما طباطبایی کارگردان و مستند ساز کشورمان حاشیه های زیادی را در فضای مجازی بوجود آورده است. اما اصل ماجرا چیست؟