بزرگترین ناوگان تاکسیرانی برقی در مادرید

بزرگترین ناوگان تاکسیرانی برقی در مادرید

۰۴ خرداد ۱۳۹۵

۳۳
کشورهای اروپایی در ناوگان تاکسیرانی خود در کنار خودروهای دیزلی، بنزینی و هیبریدی از تعدادی نیسان لیف الکتریکی نیز استفاده می‌کنند، یکی از این کشورها اسپانیا است و حالا این کشور به دنبال به خدمت گرفتن تعداد بیشتری از این خودرو است.