«نفوذی» تازه‌ترین اثر براد فورمن

«نفوذی» تازه‌ترین اثر براد فورمن

۲۳ مرداد ۱۳۹۵

۱۵
اثری جاسوسی، هیجان‌آور و بازیگر‌ محوری را که از مجموعه تلویزیونی محبوب «افسار گسیختگی» برایان کرانستون ساخته شده است می‌توان در یک کلمه خوش‌ساخت قلمداد کرد...